Начало


Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96 СУ "Л.Н.Толстой".Уважаеми родители, на 23.12.2016г. ще се проведе традиционният Коледен базар.Очакваме Ви!


Общо съдържание