Начало


Уважаеми родители, през месец септември ще се проведат родителски срещи:
на 28.09.2016г.( сряда) от 18.00 часа за ПК, I и III клас
от 18.40 часа за V и VI клас
на 29.09.2016г. (четвъртък) от 18.00 часа за II и IV клас
от 18.40 часа за VII,VIII,IX, X, XI и XII клас


Общо съдържание