Начало


Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96 СУ "Л.Н.Толстой".Скъпи бивши и настоящи възпитаници на 96 СОУ,
Скъпи бивши и настоящи учители в 96 СОУ,

Общо съдържание