Начало


Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96 СУ "Л.Н.Толстой".Ученическият съвет на 96. СОУ участва в конкурса "Най-добрата младежка практика за доброволческа инициатива" . Браво за отличното представяне!

Общо съдържание