Начало


Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96 СУ "Л.Н.Толстой".Скъпи бивши и настоящи възпитаници на 96 СОУ,
Скъпи бивши и настоящи учители в 96 СОУ,
30 години и за човек, и за училище са възраст зряла. Стартирахме страница, с която искаме да върнем някои от Вас към детството, младостта, други към първите крачки в професията. С ваша помощ започнахме да възстановяваме историята на училището в снимки, видео, текст...
Търсете ни на

https://www.facebook.com/96Sou30g

AttachmentРазмер
дневен режим.jpg751 KB