Прием подготвителен/предучилищна

За учебна 2018/2019г. 96. СУ "Л.Н.Толстой" НЕ обявява прием за подготвителна група.