Прием подготвителен/предучилищна

96. СУ приключи дейността си по прием на документи за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА учебна 2017/2018г.


За уч. 2017/2018г. ръководството на 96. СУ “Л.Н.Толстой” обявява прием на една ПОДГОТВИТЕЛНА група за деца , родени през 2011г. Виж прикачения файл "ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ"


При подаване на заявление е необходимо родителят/настойникът на детето да представи:
1. Оригинал на удостоверение за раждане на детето (за сверяване)
2. Лична карта на родител/настойник (за сверяване)

AttachmentРазмер
График на дейностите.docx13.99 KB