Състезание 4 клас

Четвъртокласниците показаха своите знания, отговаряйки на въпроси от учебния материал по Български език и литература, Човекът и природата, Човекът и обществото и Математика. Използуваха софтуера "Envision" -много мишки на един компютър.Резултатите се отчитаха автоматично от компютъра и се отбелязваха на екрана.Спечели отборът на 4 Е клас с най-много верни отговори.

1m 1m 1m 1m