Дванадесетте месеца - театрална постановка

С много талант и желание, и с помощта на родители, учениците от 2 г клас представиха театралната постановка "Дванадесетте месеца".