Прием след 7-ми клас


Работното време на комисиите по прием и подаване на заявления в "училище - гнездо" е от 08.00ч до 18.00ч. /без прекъсване/ в работни дни.

За учебната

2017/2018г.
е утвърден план-прием на 1 паралелкa
"Чужд език" с интензивно изучаване на чужд език - Английски език

Профилиращи предмети - английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ
Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;
1 паралелкa
"Чужд език" без интензивно и разширено изучавaне на чужд език

Профилиращи предмети - английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ

Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

Двете паралелки са със срок на обучение 5години.

Работно време на комисията по график на дейности :
8.00 - 18.00 часа ( в дните по график )
Заповед и график за дейности виж по-долу като прикачен файл.

AttachmentРазмер
Заповед за прием след VII клас и график за дейности.pdf1.86 MB