Прием след 7-ми клас


График на дейности по приемане на документи и записване на
приетите ученици след трети етап на класиране от 24.07. 2017г. до 28.07. 2017 г. /вкл./

1. Подаване на заявления за участие в класирането на 24.07 и 25.07.2017г.

2. Обявяване на резултатите от класирането на приетите
ученици след трети етап на 26.07.2017г.

3. Записване на приетите ученици на 27.07. и 28.07.2017 г.

Работно време на комисията 8.30ч. - 16.30ч.


За учебната

2017/2018г.
е утвърден план-прием на 1 паралелкa
"Чужд език" с интензивно изучаване на чужд език - Английски език

Профилиращи предмети - английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ
Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;
1 паралелкa
"Чужд език" без интензивно и разширено изучавaне на чужд език

Профилиращи предмети - английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ

Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

Двете паралелки са със срок на обучение 5години.

Работно време на комисията по график на дейности :
8.00 - 18.00 часа ( в дните по график )
Заповед и график за дейности виж по-долу като прикачен файл.


AttachmentРазмер
Заповед за прием след VII клас и график за дейности.pdf1.86 MB