За нас

На 21.12.2016г. бе създаден Обществен съвет към 96. СУ "Л.Н.Толстой".
Председател - Милена Харизанова, родител
Членове:
1. Татяна Панева, секретар на МКБППНМ, район Люлин
2. Васко Костадинов, родител
3. Йорданка Тодорова, родител
4. Красимира Иванова, родител
5. Милен Крумов, родител
6. Хатидже Шехова, родител
Резервни членове:
1. Силвия Миланова, главен експерт към район Люлин
2. Райна Георгиева, родител
3. Ваня Илчева, родител
4. Силвия Петрова, родител
5. Боряна Некезова, родител
6. Иво Шиндарски, родител
7. Евдокия Миривойска, родител