За родители

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-306/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-22000/21.09.2017 г., Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Министерството на здравеопазването за незабавно разработване на мерки за ограничаване на употребата на наргилетата и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.
В тази връзка Министерството на здравеопазването е разработило презентация за вредите вследствие на употребата на наргиле и пушенето на различни растителни смеси.Презентацията можете да видите на адрес : http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/directori_01_17_18.html с Изх. № РУО1-22297/26.09.2017 г от дата 28.09.2017г.

Доклад за дейността при проява на насилие,тормоз между ученици или инцидент можете да видите в прикачен файл по-долу.

"Съвети към родителите - превенция на рисковото поведение".

На вниманието на родителите

ВНИМАНИЕ – ПРАЗНИЦИ!

Празниците имат не само хубави страни. Понякога те могат да носят сериозни рискове за невнимателните. Празничната еуфория и многото свободно време, което имат учениците създават условия за наранявания с пиротехнически средства, злоупотреба с алкохол, опитване на психоактивни вещества. Често дългите нощи, скучните, от гледна точка на много ученици, обеди и вечери с родители и роднини, могат да доведат до срещи с опасни хора, които предлагат „интересни” преживявания чрез „пътуване” с дрога.
Контролът през празниците върху поведението на децата не трябва да отслабва
Особено важно е възрастните да дават личен пример с поведението си. Също така е важно учениците да бъдат наблюдавани дали не са се сдобили с „нови и интересни” приятели и дали не става бърза и нетипична промяна в поведението им.
Празниците изострят проблемите на хората с психични дефицити, които могат да почувстват самота, да изпадната в депресивни състояния и чувство на отхвърленост. А именно тези негативни състояния могат да доведат до експериментиране с психоактивни вещества.
От всички нас зависи празниците да бъдат наистина празници и да оставят у нас радост и удовлетворение.

Димитър ЛАЗАРОВ,
психолог в ЦСП към МКБППМН на СО - район „ Люлин“,
секретар на РСНВ „Люлин” към СО

Вижте прикачения файл "praznici".

Превенция на рисково поведение

AttachmentРазмер
alkohol1.pdf63.9 KB
narkoza1.pdf92.99 KB
praznici.doc25 KB
Действия при насилие и инцидент.docx17.67 KB