2014-2015

Еднодневна екскурзия с учебна цел в гр. Плевен