Спомен за есента

Спомен за есента
Изложените картини, нарисувани с маслени пастели и акварелни бои във формат 35/50, са на ученици V,VI и VII класове.Представените творби включват самостоятелно избрани интересни мотиви от природата, пресъздадени върху рисувателната плоскост. Степента на систематизиране, обобщаване на формите и изборът на цветово решение открояват усвоените знания и умения на учениците в часовете по изобразително изкуство.