Анна-Кристина Такова

Запознайте се с Анна-Кристина Такова от 6е клас. Занимава се със спортни танци в различни стилове-джаз, модерен акро джим и др.Участвала е в международни и световни състезания във Франкфурт, Германия; Биелла, Италия и много градове у нас. Отличена е с грамоти и медали. На последното състезание през март 2014г. в София спечели първо място на соло джаз в категория 9-11години!

1m 1m