Зная и мога повече...Учениците от 96 СОУ „Л.Н.Толстой” изучаващи предмета Информатика и ИТ като ЗИП (Профил - Информационни технологии) постигат невероятни неща с изучаваните софтуерни продукти.Вижте сами ..