Компютърни кабинети

Напълно оборудвани пет компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминали)