Олимпиада 2015/2016г


На 09.01.2016г. се проведе общинския кръг на олимпиадата по руски език. Всички участници се представиха добре. За областния кръг се класираха следните ученици:

1. Борислав Видов Вълчев – 6в
2. Мария Юлиянова Колева – 6в
3. Цветелина Славчева Сотирова – 6а
4. Екатерина Иванова Георгиева – 6б
5. Неля Вениаминова Бабина – 7б
6. Аветис Давит Мелконян – 7б