ДЗИ и НВО

ДЗИ 2018 – Важни дати :
Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2018г:

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 21 май 2018 г., начало 08:00ч.

- Втори зрелостен изпит (предмет по избор) - 23 май 2018 г., начало 08:00ч.
- Държавни изпити по желание на ученика - в периода 29 май 2018г. - 01.06.2018г.

Сесия август-септември
Български език и литература – 28 август, 2018г., начало 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2018г., начало 8:00ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018г. – 5 септември 2018г.

График за дейностите за организацията, провеждането и организацията на държавните зрелостни изпити през учебна 2017/2018г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2018г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити.
5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.
7.) Връчване на дипломи за завършено средно образование - 22.06.2018г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018г. – 13.07.2018г.
2.) Допускане до ДЗИ - до 23.08.2018г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2018г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018г. – 07.09.2018г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.

Заповедта можете да видите по-долу.


НВО 2018 – Важни дати

Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

Български език и литература - 10 май 2018г.
Математика - 14 май 2018г.
Човекът и обществото - 16 май 2018г.
Човекът и природата - 17 май 2018г.

VII клас
Български език и литература - 21 май 2018г.
Математика - 23 май 2018г.

X клас - Онлайн оценяване на дигитални компетентности 11-15 юни 2018г.

Заповедта можете да видите по-долу.


ДЗИ 2017 – Важни дати

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити(матури), както следва:

Сесия май-юни
Български език и литература – 19 май, 2017г., начало 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 22 май, 2017г., начало 8:00ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2017г. – 2 юни 2017г.

Сесия август-септември
Български език и литература – 28 август, 2017г., начало 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2017г., начало 8:00ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2017г. – 5 септември 2017г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 06.03.2017г. – 17.03.2017г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2017г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2017г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на дзи 2017

5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2017г. – 04.06.2017г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2017г.
7.) Връчване на дипломи за завършено средно образование - 21.06.2017г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 03.07.2017г. – 14.07.2017г.

2.) Допускане до ДЗИ - до 24.08.2017г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 25.08.2017г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2017
БЕЛ - 28.08.2017г., Начало 08.00ч.
Втори ДЗИ - 29.08.2017г., Начало 08.00ч.
ДЗИ по желание на ученика - в периода от 30.08.2017г до 05.09.2017г.

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2017г. – 08.9.2017г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 11.09.2017г.


Заповед РД09-1166/19.08.2016г. можете да видите по-долу.


НВО 2016 – Важни дати

Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

Математика - 10 май 2017г.
Български език и литература - 12 май 2017г.
Човекът и природата - 15 май 2017г.
Човекът и обществото - 16 май 2017г.

VII клас
Български език и литература - 19 май 2017г.
Математика - 22 май 2017г.
Чужди езици - 9 май 2017г.

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език
Чужд език - 23 юни 2017г.
X клас - Онлайн оценяване на дигитални компетентности 12-16 юни 2017г.


Връзки :
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=61
AttachmentРазмер
DZI -2017.pdf315.96 KB
zap_NVO.pdf353.24 KB
DZI_2017_2018.pdf162.83 KB
17_NVO_IV_VII_X_klas.pdf45.97 KB