Зелено училище на Боровец

Зелено училище на Боровец ( 21.04.2016г. - 24.04.2016г.) с учениците от 3а,3е, 3в и 3д клас с надслов " Пази и обичай природата". Децата се запознаха с живота на прабългарите и участваха в битките с голямо желание и интерес.

0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m