Извънкласни дейности


На основание чл.12, ал.5 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, се удължава срока за подаване на оферти за войлейбол и шахмат до 13.10.2017г.(включително)до 16.00ч.


Извънкласни платени дейности за 2017/2018 г.

Извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти в общинските училища следват “Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 на СОС от 06.04.2017 г.

Следните извънкласни дейности, определени с Решение на Педагогическия съвет №12/01.09.2017 г., се предоставят за избор от родителите със заявление по образец, което се подава в дневника за входяща кореспонденция на училището:

1. Волейбол

2. Карате;

3. Баскетбол;

4. Художествена гимнастика;

5. Спортна гимнастика;

6. Шахмат

Заявлението може да изтеглите по-долу

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година, виж по-долу прикачен файл "Обява". Необходими документи за участие в конкурса можете да изтеглите от www.sofiacouncil.bg

AttachmentРазмер
Заявление ИКД 2017-2018.doc120 KB
Обява.docx75.49 KB