Минали

Училището участва в два етапа по проект "ИКТ в училище". През учебните 2012/2013г. и 2014/2015г. бяха напълно оборудвани 5 компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминални станции); изградена бе Wi-Fi мрежа за учебни цели и базирана платформа за електронно обучение Moodle

За четвърта година училището продължава участието си в проект на МОН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2014/2015г. са сформирани 10 групи за извънкласни занимания с 131 ученици. Повече информация за проекта на http://uspeh.mon.bg/

Училището продължава участието си в проекта на МОМН
BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ.През учебната 2012/2013г. по проекта ще работят 210 ученици в 17 групи .
Това е страницата на клуб "Цветове и редове"
http://colorsandlines.webnode.com/

Училището участва в проект на МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2011/2012г. са сформирани 23 групи за извънкласни занимания с 311 ученици. Повече информация за проекта на http://uspeh.mon.bg/

А това е страницата ни във facebook, на която има много снимки от работата на групите по проекта:

https://www.facebook.com/96SouGrSofiaProektUspeh

Тук можете да видите страницата на групата за извънкласна дейност за създаване на компютърни клипчета и презентации с ръководител Цветина Караиванова:
http://successful-kids.webnode.com/

Това е сайтът на Клуб "Съвременен читател".
http://chitatel.webnode.com/

Click to get cool Animations for your MySpace profile

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

ПОДПРОГРАМА КОМЕНСКИ 1 КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОЕКТ: “КОИ СМЕ НИЕ, КАКВИ СЕ НАДЯВАМЕ ДА БЪДЕМ” 2009-2011 Г.

'WHAT WE ARE, WHAT WE HOPE WE WILL BE'

блог на проекта

Цели и дейности на проекта - да разширим кръгозора на нашите ученици за европейските държави, да имат възможност да практикуват уменията си по английски език и компютърни технологии,да подпомогнем професионалното им ориентиране.

Работни срещи на проекта :

26-30. 10 2009 – Първа работна среща - Румъния
Първата среща в Румъния в снимки

P1040428m


02.05. - 07.05.2010 – Втора работна среща - Португалия
10/2010 – Трета работна среща - Норвегия
05/2011 – Четвърта работна среща - Италия

Партньори :

България – 96 СОУ “Лев Николаевич Толстой” София http://www.96sou.com /

Италия –Scorza LICEO SCIETIFICO STATALE, COSENZA ,Italy http://www.liceoscorza.it/

Турция – NEVZAT AYAZ ANADOLU ЦĞRETMEN, LİSESİ, Зankırı,Turkey, www.nevzatayazaol.k12.tr

Унгария - Mora Frenc Altalanoz es Kozepiskola Gyor, Hungary http://www.mora-gyor.sulient.hu/

Румъния – GRUP SCOLAR AGRICOL VIACESLAV HARNAJ, Bucharest, ROMANIA, www.harnaj.ro

Португалия- FORAVE – Associaзгo para a Educaзгo Profissional do Vale do Ave , Lousado – V.N. Famalicгo , Portugal www.forave.pt

Норвегия- SVEIO SKULE, SVEIO, NORWAY, http://sveio.skule.no

Click to get cool Animations for your MySpace profile

„Театърът – тръпка и магия за малки и големи.Клуб ДРАМА” за уч. 2007/2008г.

Click to get cool Animations for your MySpace profile

„Местни традиции и европейски ценности ”
2007-2009 г.
96

Проектът е към Центъра за развитие на човешките ресурси,координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз-Коменски 1.

Участници в проекта са:Унгария,Турция,Италия и България.

Проектът има за цел сближаването на народите от Европейския съюз и региона,взаимното опознаването на традициите и културата им; съдейства за подобряване езиковите умения на участниците, за усвояване на нови умения в областта на информационните технологии, за разширяване на кръгозора им.

Тук можете да видите някои от резултатите на проекта.
http://moraferenciskola.hu/ltev/
http://www.loctrd-euvls.com/cms/

Снимки

96 Турция гр.Чанкъръ 96 Италия 96Козенца, Италия