Важни съобщения

Внимание !
Предстоят родителски срещи, както следва:
за първа смяна VII, VIII, IX, X, XI и XII клас на 18.04.2018г. от 18.40ч.
за втора смяна V и VI клас на 19.04.2018г. от 18.40 часа


ГРАФИКА за провеждането на годишни изпити за ученици от XII А клас на самостоятелна форма на обучение през учeбната 2017/2018 г. може да видите от прикачения файл по-долу.


96. СУ "Л.Н.Толстой" обявява дни на отворените врати:
на 10.04.2018г. и 11.04.2018г. за родителите на ученици от начален етап
на 12.04.2018г. и 13.04.2018г. за родителите на ученици от V-XII клас.


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ
ЗА II срок на УЧЕБНАТА 2017/2018 г., вижте като прикачен файл по-долу.


Внимание !
Предстоят родителски срещи за учениците от начален етап, както следва:
за първа смяна I-ви и IV-ти клас на 28.03.2018г. от 18.00ч.
за втора смяна II-ри и III-ти клас на 29.03.2018г. от 18.00ч. .


Във връзка с обявена от Столична регионална инспекция грипна епидемия за София-град със заповед на Министъра на образованието и науката от 29.01.2018г. до 02.02.2018г. ще бъдат неучебни дни за всички столични училища. Запазва се графика за междусрочна ваканция. Учебните занятия ще бъдат подновени на 07.02.2018г., което е начало на втори учебен срок.


Учебна 2017/2018г.
ВТОРИ СРОК

I СМЯНА

1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 КЛАС

II СМЯНА

2, 3, 5, 6 КЛАС


ГРАФИК ЯНУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ – XII клас за учебната 2016/2017г. можете да видите като прикачен файл по-долу.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - VIII клас за учебната 2017/2018г. можете да видите като прикачен файл по-долу.


На 13.12.2017г. (сряда) ще се проведат родителски срещи за учениците от първа смяна : I, III, V и VI клас. За учениците от начален курс родителските срещи ще започнат от 18.00ч., а за останалите класове от 18.40ч.


На 14.12.2017г. ( четвъртък) ще се проведат родителски срещи за учениците от втора смяна : II,IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас. За учениците от начален курс родителските срещи ще започнат от 18.00ч., а за останалите класове от 18.40ч.


Класиране
на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2017/2018 г.ще видите като прикачен файл по-долу.


Учебна 2017/2018г.
ПЪРВИ СРОК

I СМЯНА

1, 3, 5, 6 КЛАС

II СМЯНА

2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 КЛАС


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г., вижте като прикачен файл по-долу.
Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96. СУ "Л.Н.Толстой".
AttachmentРазмер
дневен режим2017.jpg1.13 MB
КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СОУ_1 срок_2017.docx23.89 KB
График _СФ+иф _ 8 клас 1 СЕСИЯ.docx15.2 KB
График 12 клас януарска сесия.docx15.77 KB
КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_2_ срок_2018.docx30.62 KB
График _СФ _ХII klas 2018г-редовна.docx91.2 KB