Важни съобщения

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ VIII клас (НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) за учебната 2016/2017г. като прикачен файл. Виж по-долу


ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – XII клас като прикачен файл. Виж по-долу


Публикувано е КЛАСИРАНЕТО на учениците по видове стипендии за IІ срок на учебната 2016/2017 г.
Можете да видите прикачения файл по-долу.


Публикувани са КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017Г.
Можете да видите прикачения файл и да свалите заявление по-долу.Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96 СУ "Л.Н.Толстой".Учебна 2016/2017г.
ВТОРИ СРОК

I СМЯНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,1,4,7,8,9,10,11,12 КЛАС

II СМЯНА

2,3,5,6 КЛАС


Класиране на учениците по видове стипендии за първи учебен срок за учебната 2016/2017г. ще намерите като прикачен файл по-долу.


Публикувани са КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017Г.
Можете да видите прикачения файл и да свалите заявление по-долу.Учебна 2016/2017г.
ПЪРВИ СРОК

I СМЯНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,1, 3, 5, 6 КЛАС

II СМЯНА

2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 КЛАССкъпи бивши и настоящи възпитаници на 96. СОУ,
Скъпи бивши и настоящи учители в 96. СОУ,
Търсете ни на

https://www.facebook.com/96Sou30gAttachmentРазмер
КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_1 срок.docx23.56 KB
Заявление -стипендии 2016г.docx15.87 KB
КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_2 срок.pdf209.06 KB
Класиране-стипендии -2срок/ 2017.docx34.36 KB
График СФО- изпити 12 клас.docx19.42 KB
График _СФ_ 8 клас_2016-2017.docx30.15 KB