Важни съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - VIII клас за учебната 2017/2018г. можете да видите като прикачен файл по-долу.


На 13.12.2017г. (сряда) ще се проведат родителски срещи за учениците от първа смяна : I, III, V и VI клас. За учениците от начален курс родителските срещи ще започнат от 18.00ч., а за останалите класове от 18.40ч.


На 14.12.2017г. ( четвъртък) ще се проведат родителски срещи за учениците от втора смяна : II,IV, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас. За учениците от начален курс родителските срещи ще започнат от 18.00ч., а за останалите класове от 18.40ч.


Класиране
на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2017/2018 г.ще видите като прикачен файл по-долу.


Учебна 2017/2018г.
ПЪРВИ СРОК

I СМЯНА

1, 3, 5, 6 КЛАС

II СМЯНА

2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 КЛАС


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г., вижте като прикачен файл по-долу.


На 15.09.2017г.( петък ) от 09.00ч. ще бъде открита учебната година. Всички ученици да бъдат в двора на училището в 8.30ч.


Уважаеми родители, напомняме Ви, че на 05.09.2017г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за приетите в първи клас ученици. Очакваме Ви!Считано от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 96 СОУ "Л.Н.Толстой" продължава дейността си като 96 СУ "Л.Н.Толстой".Учебна 2016/2017г.
ВТОРИ СРОК

I СМЯНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,1,4,7,8,9,10,11,12 КЛАС

II СМЯНА

2,3,5,6 КЛАСУчебна 2016/2017г.
ПЪРВИ СРОК

I СМЯНА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,1, 3, 5, 6 КЛАС

II СМЯНА

2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 КЛАССкъпи бивши и настоящи възпитаници на 96. СОУ,
Скъпи бивши и настоящи учители в 96. СОУ,
Търсете ни на

https://www.facebook.com/96Sou30gAttachmentРазмер
дневен режим2017.jpg1.13 MB
КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СОУ_1 срок_2017.docx23.89 KB
График _СФ+иф _ 8 клас 1 СЕСИЯ.docx15.2 KB