Важна информация


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж прикачения файл.

AttachmentРазмер
Обществен съвет.pdf7.12 MB