Чувал с играчки

На 20.12.2011г. приключи кампанията, организирана от ученическия съвет "Чувал с играчки". Част от играчките бяха раздадени в Медико - социален дом за деца от 0 до 3 години "Св.Иван Рилски", а останалите - на Детски селища SOS.

Ученическият съвет изказва специална благодарност на сем. Димитрови за оказаното съдействие!

Благодарим на всички, които участваха в кампанията!